PGW

Vriend worden

Door invullen (en opsturen) van dit formulier steunt u het werk van de Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond.

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als donateur, vriend of boezemvriend. Als (boezem-)vriend ontvangt u een persoonlijke uitnodiging om tegen gereduceerd tarief aan al onze activiteiten en uitvoeringen deel te nemen en reserveren wij voor u (met introducé) een mooie plek!

Naam:
Voorletter(s): Geslacht:
Straat en huisnr:
Postcode: Woonplaats:
E-mailadres:

TOEZEGGING *
uw éénmalige bijdrage als donateur
(betaling op bankrekeningnr NL70 FVLB 0226 9687 66 tnv. St. Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond)
MACHTIGING *
uw jaarlijkse bijdrage tot €50 als donateur
uw jaarlijkse bijdrage als vriend (vanaf € 50)
uw jaarlijkse bijdrage als boezemvriend (€100 of meer)
uw periodieke schenking als boezemvriend (€100 of meer)
zie 'Periodieke schenking' onder Uw bijdrage

Hierbij machtig ik de Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond om tot wederopzegging jaarlijks mijn bijdrage af te schrijven van mijn bankrekening met IBAN:

ONDERTEKENING
Plaats:
Datum:

NB. Door ondertekening van deze aanmelding verklaart u zich tevens akkoord met
de privacyverklaring in het kader van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).


* aanklikken wat van toepassing is