PGW

Contact

Het e-mailadres van de stichting:

Voor nadere informatie kunt u zich altijd wenden tot één van de initiatiefnemers, tevens eerste bestuursleden van de stichting (die geen enkele beloning ontvangen voor hun werkzaamheden):

John Verbeek (voorzitter) tel: 06 250 686 73  
Jan Karstens (secretaris) tel: 06 538 097 44  
Roeland Brokking (penningmeester)   tel: 06 537 231 41  

Bankrekeningnr: NL70 FVLB 0226 9687 66 tnv. St. Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond