PGW

ANBI logo Wat is St. KEW


Op 22 februari 2018 is ten overstaan van notaris Mr. H.L.J. Kamps te Leiden de
Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond opgericht.

De oprichters beogen met deze stichting het werven van fondsen, bestemd voor de instandhouding van de cultuurhistorische monumenten in bezit van de Protestantse Kerk te Warmond. De kosten van het onderhoud van de monumenten zijn hoog en dus een grote post op de jaarlijkse begroting van de kerkelijke gemeente. De stichting wil ook een helpende hand bieden bij verbetering van de faciliteiten van het kerkgebouw (met het gerestaureerde Lohman orgel) en daarmee de exploitatiemogelijkheden van het gebouw vergroten.
De stichting zal in samenspraak met de kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk bestemmingen kiezen voor de netto opbrengsten van de stichting. Hierbij geldt de nadrukkelijke afspraak met de kerkrentmeesters dat deze gelden niet worden aangewend voor de gangbare exploitatie van de Protestantse Kerk.

Oproep
Hierbij doen wij een oproep om vriend te worden aan iedereen die - om welke reden dan ook - het kerkelijk erfgoed van de Protestantse Kerk van Warmond een warm hart toedraagt. De Stichting KEW wil een kring opbouwen van donateurs, (boezem-) vrienden en vriendinnen, die met een kleine of grote financiële ondersteuning een steentje wil bijdragen om het prachtige monumentale bezit in goede conditie over te dragen aan de volgende generaties. Het kerkgebouw met het gerestaureerde Lohman-orgel en de fantastische akoestiek bieden een monumentaal podium voor tal van artistieke en culturele activiteiten.

Vignet

Programma - Activiteiten
De stichting organiseert regelmatig intieme matinees met unieke en gevarieerde optredens van (jonge) musici, maar ook muziekdagen, (orgel-)concerten, koren en kerstzang, enz. Voor het komende seizoen staan onze activiteiten aangegeven in het programma op de pagina Agenda. Heeft u zelf ideeën voor een originele invulling van een concert of matinee: laat het ons weten!

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden als donateur, vriend of boezemvriend. Als (boezem-) vriend ontvangt u een persoonlijke uitnodiging om tegen gereduceerd tarief aan al onze activiteiten en uitvoeringen deel te nemen en reserveren wij voor u (met introducé) een mooie plek!

Agenda (max. komende 3 evenementen)

 • 11-9-2021 11:00 - 16:00. Open Monumentendag
  Open Huis met diverse muzikale optredens (onder voorbehoud)
  Locatie: Protestantse Kerk Warmond, Herenweg 82.
  Stuur uitnodiging naar je agenda

 • 12-9-2021 16:00 - 17:30. Matineeconcert
  Orgel: Aja Leemans;Zang: Sara Leemans; verteller: Maarten 't Hart (onder voorbehoud)
  Locatie: Protestantse Kerk Warmond, Herenweg 82.
  Stuur uitnodiging naar je agenda

 • 17-10-2021 16:00 - 17:30. Matineeconcert
  Het Animato Kwartet, strijkkwartet i.s.m.het Concertgebouw en Van Lanschot Bankiers
  Locatie: Protestantse Kerk Warmond, Herenweg 82.
  Stuur uitnodiging naar je agenda
Meer op de pagina Agenda
KAARTVERKOOP

In verband met de geldende coronamaatregelen kunt U NIET reserveren. Een uitvoering is evt. te bekijken via deze website,
klik daarvoor hier.
Een vrijwillige bijdrage is zeer welkom op NL70 FVLB 0226968766 tnv St Vrienden KEW (een virtueel kaartje 😉).

Met hartelijke groet,
Het bestuur van de Stichting KEW